MINIMUM  KADROWE

WYDZIAŁ  OCHRONY  ZDROWIA

 

Pielęgniarstwo
(minimum kadrowe)

 • prof. dr hab. n. med. Sławomir Terlikowski
 • prof. dr  hab. n. med. Jacek Stanisław Małyszko
 • dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz
 • dr n. med. Zbysław Grajek
 • dr  n. med. Jarosław Kuczyński
 • dr n. med. Monika Olszewska
 • dr n. zdr. Ewa Fejfer - Wirbał
 • dr n. zdr. Małgorzata Andryszczyk
 • mgr piel. Halina Przyłożyńska
 • mgr piel. Barbara Marciniak


Ratownictwo medyczne
(minimum kadrowe)

 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny
 • prof. dr  hab. n. med. Jacek Dadan
 • dr hab. n. zdr. Ewa Kleszczewska
 • dr n. med. Monika Olszewska
 • dr n. zdr. Małgorzata Andryszczyk
 • dr n. zdr. Ewa Fejfer-Wirbał
 • dr n. med. Halina Śliżewska
 • dr n. med. Zbysław Grajek
 • dr n. med. Marzena Wojewódzka - Żeleźniakowicz
 • dr n. med. Piotr Wojskowicz
 • dr n. med. Paweł Iwacewicz
 • mgr piel. Jolanta Gładczuk


Kosmetologia
(minimum kadrowe)

 • prof. dr hab. n. med. Wiaczesław Niczyporuk
 • prof. dr  hab. n. med. Włodzimierz Buczko
 • prof. dr hab. n. med.  Małgorzata Żendzian - Piotrowska
 • dr hab. n. zdr. Ewa Kleszczewska
 • dr hab. n. med. Małgorzata Knaś
 • dr n. med. Joanna Rogalska
 • dr n. med. Alicja Roszczenko
 • dr n. med. Ałła Aleksiejczuk
 • dr n. med. Jarosław Kuczyński
 • mgr Anna Fulara-Weselska


Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień
(minimum kadrowe)

 • dr hab. Agata Tyburska
 • dr hab. Tomasz Jałowiec
 • dr hab. Stanisław Naruszewicz
 • dr Katarzyna Babiarz-Mikulska
 • dr Leszek Sidorowicz
 • dr Andrzej Sęk
 • dr Edyta Kimera
 • dr Agata Wądołowska
 • dr Marta Wiszniewska


Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopień
(minimum kadrowe)

 • dr hab. Stanisław Naruszewicz
 • dr Edyta Kimera
 • dr Katarzyna Babiarz-Mikulska
 • dr Leszek Sidorowicz
 • dr Andrzej  Sęk
 • dr Marta Wiszniewska
 • dr Agata Wądołowska