Wydział  Humanistyczno-Ekonomiczny

Finanse i rachunkowość
(minimum kadrowe)

 • prof. dr hab. Jerzy Sikorski  
 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik
 • dr hab. Aleksander Maksimczuk
 • dr Maciej Romatowski
 • dr Piotr Kowalczuk
 • dr Teresa Mikulska
 • dr Dorota Sokołowska
 • dr Ewelina Rutkowska
 • dr Beata Harasim
 • dr Alina Warelis
 • dr Artur Płoński
 • dr Agnieszka Grzybowska


Ekonomia I stopień
(minimum kadrowe)

 • prof. dr hab. Janusz Soboń
 • prof. dr hab. Mikołaj Bialacki
 • prof. dr hab. Jerzy Sikorski
 • dr Artur Płoński
 • dr Aneta Ejsmont
 • dr Eliza Stasiewicz
 • dr Iwona Turowska
 • dr Krzysztof Turowski
 • dr Bernard Maciulewski
 • dr Barbara Bakier
 • dr Ewelina Rutkowska
 • dr Beata Harasim


Ekonomia II stopień
(minimum kadrowe)

 • prof. dr hab. Jerzy Sikorski
 • prof. dr hab. Eugeniusz Rowba
 • prof. dr hab. Mikołaj Bialacki
 • dr Ewelina Rutkowska
 • dr Maciej Romatowski
 • dr Alina Warelis
 • dr Munir Al-Kaber
 • dr Artur Płoński
 • dr Aneta Ejsmont
 • dr Eliza Stasiewicz  
 • dr Krzysztof Turowski
 • dr Bernard Maciulewski
 • dr Janusz Bonarski
 • dr Beata Harasim
 • dr Piotr Kowalczuk


Filologia angielsko – rosyjska
(minimum kadrowe)

 • dr hab. Roman Hajczuk
 • dr hab. Grzegorz Moroz
 • dr Ewa Wychorska
 • dr Olga Anchimiuk
 • dr Roman Karczewski
 • dr Robert Kowalczuk
 • mgr Beata Szczecina
 • mgr Urszula Gutowska,
 • mgr Jolanta Rogucka,
 • mgr Krystyna Bartoszewicz


Pedagogika
(minimum kadrowe)

 • prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
 • dr hab. Robert Poczobut
 • dr hab. Wioleta Danilewicz  
 • dr hab. Roman Hajczuk
 • dr Anna Pogorzelska
 • dr Ida Schabieńska
 • dr Jacek Górnikiewicz
 • dr Renata Korzeniecka
 • dr Andrzej Nikitorowicz
 • dr Stanisław Nowel
 • dr  Halina Monika Wróblewska
 • dr Anna Rudnik
 • mgr Natalia Górska

 


Wydział  Ochrony  Zdrowia

Pielęgniarstwo
(minimum kadrowe)

 • prof. dr hab. n. med. Sławomir Terlikowski
 • prof. dr  hab. n. med. Jacek Stanisław Małyszko
 • dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz
 • dr n. med. Zbysław Grajek
 • dr  n. med. Jarosław Kuczyński
 • dr n. med. Monika Olszewska
 • dr Ewa Fejfer - Wirbał
 • mgr Małgorzata Andryszczyk
 • mgr piel. Halina Przyłożyńska
 • mgr piel. Barbara Marciniak


Ratownictwo medyczne
(minimum kadrowe)

 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny
 • prof. dr  hab. n. med. Jacek Dadan
 • dr hab. n. zdr. Ewa Kleszczewska
 • dr n. med. Monika Olszewska
 • dr n. zdr. Ewa Fejfer-Wirbał
 • dr n. med. Halina Śliżewska
 • dr n. med. Zbysław Grajek
 • dr n. med. Marzena Wojewódzka - Żeleźniakowicz
 • dr n. med. Piotr Wojskowicz
 • dr n. med. Paweł Iwacewicz
 • mgr Małgorzata Andryszczyk
 • mgr piel. Jolanta Gładczuk


Kosmetologia
(minimum kadrowe)

 • prof. dr hab. n. med. Wiaczesław Niczyporuk
 • prof. dr  hab. n. med. Włodzimierz Buczko
 • prof. dr hab. n. med.  Małgorzata Żendzian - Piotrowska
 • dr hab.  n. zdr. Ewa Kleszczewska
 • dr hab. n. med. Małgorzata Knaś
 • dr n. med. Joanna Rogalska
 • dr n. med. Alicja Roszczenko
 • dr n. med. Ałła Aleksiejczuk
 • dr n. med. Jarosław Kuczyński


Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień
(minimum kadrowe)

 • dr hab. Agata Tyburska
 • dr hab. Tomasz Jałowiec
 • dr hab. Stanisław Naruszewicz
 • dr Katarzyna Babiarz-Mikulska
 • dr Leszek Sidorowicz
 • dr Andrzej Sęk
 • dr Edyta Kimera
 • dr Agata Wądołowska
 • dr Marta Wiszniewska


Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopień
(minimum kadrowe)

 • Dr hab. Stanisław Naruszewicz
 • Dr Edyta Kimera
 • dr Katarzyna Babiarz-Mikulska
 • dr Leszek Sidorowicz
 • dr Andrzej  Sęk
 • dr Marta Wiszniewska
 • dr Agata Wądołowska

 


Wydział Politechniczny

Budownictwo
(minimum kadrowe)

1. prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk
2. dr hab. inż. Jerzy Szlendak
3. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek
4. dr inż. Władysław Ryżyński
5. dr inż. Wiesław Sarosiek
6. dr inż. Dorota Dworzańczyk-Krzywiec
7. dr inż. Mariusz Gnatowski
8. dr inż. Elżbieta Szafranko
9. dr inż. Ireneusz Ligocki
10. dr inż. Ludmiła Pietrzak
11. dr inż. arch. Tomasz Ołdytowski
12. mgr inż. Anna Krupa
13. mgr inż. Monika Malinowska

 

Transport
(minimum kadrowe)

1. prof. dr hab. inż. Roman Hejft
2. dr hab. inż. Przemysław Simiński
3. dr hab. inż. Walenty Osipiuk
4. dr inż. Wiktor Jakubowski
5. dr inż. Jan Owsieniuk
6. dr inż. Wojciech Śliżewski
7. dr inż. Wiesław Wiszniewski
8. dr inż. Kanstantsin Miatluk
9. dr inż. Jan Galicki
10. dr inż. Tomasz Leszczuk
11. dr inż. Jerzy Ickiewicz
12. dr inż. Andrzej Borawski
13. mgr inż. Mariusz Misiukiewicz

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
(minimum kadrowe)

1. dr hab. inż. Sławomir Obidziński
2. dr hab. inż. Henryk Konopko
3. dr hab. inż. Walenty Osipiuk
4. dr inż. Joanna Szaciło
5. dr inż. Bernard Maciulewski
6. dr inż. Wojciech Śliżewski
7. dr Dorota Łangowska
8. dr inż. Tomasz Leszczuk
9. dr Aneta Ejsmont
10. dr inż. Elżbieta Wołejko
11. dr inż. Stanisław Korzeniowski
12. mgr Marta Matusiewicz
13. mgr inż. Mariusz Misiukiewicz
14. mgr inż. Urszula Chmielewska

 

Rolnictwo
(minimum kadrowe)

1. dr hab. inż. Grzegorz Sowiński
2. dr hab. inż. Henryk Konopko
3. dr inż. Dorota Dec