Zespół samodzielnych stanowisk ds. nauczania i spraw studenckich
Anna Stupakiewicz
tel. (87) 562 84 29
e-mail: dzialnauczania[at]pwsz.suwalki.pl

Ewelina Wasilewska
tel. (87) 562 84 56
e-mail: sekretariat.prorektor[at]pwsz.suwalki.pl


Wydział Politechniczny
Marzena Obuchowska

 • Rolnictwo
 • Transport
 • ZiP

tel. (87) 562 83 49
e-mail: itp[at]pwsz.suwalki.pl

Wydział Politechniczny
Izabela Renkiewicz - Klimek

 • Architektura i Urbanistyka
 • Budownictwo

tel. (87) 562 84 86
e-mail: ib[at]pwsz.suwalki.pl

Wydział Ochrony Zdrowia
Magdalena Grabowska
Marta Orłowska

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Ratownictwo medyczne
 • Pielęgniarstwo
 • Kosmetologia

tel. (87)562 83 90
e-mail: ioz[at]pwsz.suwalki.pl

Wydział Humanistyczno – Ekonomiczny
Ewa Bujno
Jolanta Szyszko

 • Ekonomia
 • Ekonomia (II stopnia, magisterskie)
 • Filologia angielsko – rosyjska
 • Finanse i Rachunkowość
 • Pedagogika

tel. (87) 562 84 28
e-mail: ihe[at]pwsz.suwalki.pl
e-mail: sekretariat.ihe[at]pwsz.suwalki.pl