II Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce

pod hasłem

"Oszczędności można zamienić w przyjemności"

 

organizowany jest przez Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach od stycznia do marca 2017r.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem Konkursu jest edukacja ekonomiczna młodzieży, propagowanie zasad racjonalnego gospodarowania oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży w zakresie wiedzy ekonomicznej, a także zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie.

 

 

Regulamin konkursu

Zaproszenie do udziału w konkursie

Formularz zgłoszeniowy