HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

I TURA

01 czerwiec 2017 r. – 21 lipiec 2017 r.   rejestracja elektroniczna kandydatów w systemie IRK;

25 lipiec 2017 r.  ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

25 lipiec 2017 r. – 04 sierpień 2017 r. przyjmowanie kompletu dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

07 sierpień 2017 r.  ogłoszenie list osób przyjętych na studia.

 

II TURA

07 sierpień 2017 r. – 22 wrzesień 2017 r. rejestracja elektroniczna kandydatów w systemie IRK oraz przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia;

25 wrzesień 2017r.  ogłoszenie list osób przyjętych na studia.

 

 

Uchwała Senatu nr 33/2017 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach z dnia 24.05.2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Ewdarda Szczepanika w Suwałkach na rok akademicki 2017/2018

 

Uchwała nr 3/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach  z dnia 27.01.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 33/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach  z dnia 24.05.2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach  na rok akademicki 2017/2018.