HARMONOGRAM  ZAJĘĆ  TEORETYCZNYCH - KURSU SPECJALISTYCZNEGO
w dziedzinie: Wywiad i badanie fizykalne
Termin szkolenia: od  01.12.2016  do 15.02.2017

 

Data
Godziny
od -do

Liczba
godzin

Blok
Moduł

Temat wykładu

Forma zajęć:
Wykład/
ćwicz

Nazwisko i imię wykładowcy

01.12.2016

830-1730

12

M-I

I. Badanie podmiotowe (wywiad)

Wyk-2/

Ćw-1

mgr Dorota Kwika

M-I

Ocena skóry i jej wytworów

przydatków oraz węzłów chłonnych

Wyk-0,5/ Ćw1

M-II

Ocena skóry i jej wytworów
przydatków oraz węzłów chłonnych

Wyk-1/

Ćw-1

M-II

Ocena objawów ogólnoustrojowych

Wyk-0,5

M-I

Badanie jamy brzusznej, odbytu
i gruczołu krokowego

Wyk-1,5/

Ćw-1,5

M-II

Badanie jamy brzusznej

Wyk-1/
Ćw-1

03.12.2016

 800-1315

7

M-II

Badanie odbytu i gruczołu krokowego

Wyk-1/
Ćw-1

mgr Dorota Kwika

M-I

Badanie męskich narządów płciowych

Wyk-1/
Ćw-1

M-II

Badanie męskich narządów płciowych

Wyk-1/
Ćw-2

15.12.2016

800-1700

12

M-I

Badanie głowy i szyi

Wyk-2/
Ćw-3

Dr n.med. Magdalena Bielacz

M-II

Badanie głowy i szyi

Wyk-3/
Ćw-4

17.12.2016

800-1700

12

M-I

Układ oddechowy – Badanie podmiotowe

Wyk-1/
Ćw-1

Dr n.med Magdalena Bielacz

M-II

Układ oddechowy

Wyk-1/
Ćw-1

M-I

Układ sercowo-naczyniowy

Wyk-2/
Ćw-1

M-II

Układ sercowo-naczyniowy

Wyk-2/
Ćw-2

 

Zaliczenie modułu                                             1

14.01.2017

800-1530

 

10

M-I

Sutki i doły pachowe

Wyk-1/
Ćw-1

Dr n.med Magdalena Bielacz

M-II

Sutki i doły pachowe

Ćw-1
 

M-II

Badanie węzłów chłonnych

Wyk-1/
Ćw-1

M-I

Badanie układu nerwowego

Wyk-0,5/
Ćw-2

M-II

Badanie układu nerwowego

Wyk-1/
Ćw-1

 

Zaliczenie modułu

0,5

19.01.2017

800-1700

12

M-I

Badanie układu mięśniowo-szkieletowego

Wyk-1/
Ćw-2

mgr Dorota Kwika

M-II

Badanie układu mięśniowo-szkieletowego

Wyk-0,5/
Ćw-2

M-I

Badanie żeńskich narządów płciowych

Wyk-1/
Ćw-1

M-II

Badanie żeńskich narządów płciowych

Wyk-1/
Ćw-2

 

Zaliczenie modułu

1,5

21.01.2017

900- 1630

10

M-III

Ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie
wyników badania podmiotowego
i przedmiotowego (moduł diagnostyczny)

Wyk/Ćw

mgr Dorota Kwika

 

 

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ  TEORETYCZNYCH - KURSU SPECJALISTYCZNEGO
w dziedzinie: Wywiad i badanie fizykalne
Termin szkolenia: od  01.12.2016  do 15.02.2017

 

Data
Godziny
od -do

Liczba
godzin

Blok
Moduł

Temat wykładu

Forma zajęć:
Wykład/
ćwicz

Nazwisko i imię wykładowcy

02.12.2016

830-1730

12

M-I

I. Badanie podmiotowe (wywiad)

Wyk-2/
Ćw-1

mgr Dorota Kwika

M-I

Ocena skóry i jej wytworów

przydatków oraz węzłów chłonnych

Wyk-0,5/
Ćw1

M-II

Ocena skóry i jej wytworów

przydatków oraz węzłów chłonnych

Wyk-1/
Ćw-1

M-II

Ocena objawów ogólnoustrojowych

Wyk-0,5

M-I

Badanie jamy brzusznej, odbytu i gruczołu krokowego

Wyk-1,5/
Ćw-1,5

M-II

Badanie jamy brzusznej

Wyk-1/
Ćw-1

03.12.2016

 1315-1830

7

M-II

Badanie odbytu i gruczołu krokowego

Wyk-1/
Ćw-1

mgr Dorota Kwika

M-I

Badanie męskich narządów płciowych

Wyk-1/
Ćw-1

M-II

Badanie męskich narządów płciowych

Wyk-1/
Ćw-2

16.12.2016

800-1700

12

M-I

Badanie głowy i szyi

Wyk-2/
Ćw-3

Dr n.med. Magdalena Bielacz

M-II

Badanie głowy i szyi

Wyk-3/
Ćw-4

18.12.2016

800-1700

12

M-I

Układ oddechowy – Badanie podmiotowe

Wyk-1/
Ćw-1

Dr n.med Magdalena Bielacz

M-II

Układ oddechowy

Wyk-1/
Ćw-1

M-I

Układ sercowo-naczyniowy

Wyk-2/
Ćw-1

M-II

Układ sercowo-naczyniowy

Wyk-2/
Ćw-2

 

Zaliczenie modułu                                            1

15.01.2017

800-1530

 

10

M-I

Sutki i doły pachowe

Wyk-1/
Ćw-1

Dr n.med Magdalena Bielacz

M-II

Sutki i doły pachowe

Ćw-1

M-II

Badanie węzłów chłonnych

Wyk-1/
Ćw-1

M-I

Badanie układu nerwowego

Wyk-0,5/
Ćw-2

M-II

Badanie układu nerwowego

Wyk-1/
Ćw-1

 

Zaliczenie modułu

0,5

20.01.2017

800-1700

12

M-I

Badanie układu mięśniowo-szkieletowego

Wyk-1/
Ćw-2

mgr Dorota Kwika

M-II

Badanie układu mięśniowo-szkieletowego

Wyk-0,5/
Ćw-2

M-I

Badanie żeńskich narządów płciowych

Wyk-1/
Ćw-1

M-II

Badanie żeńskich narządów płciowych

Wyk-1/
Ćw-2

 

Zaliczenie modułu

1,5

22.01.2017

900- 1630

10

M-III

Ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego (moduł diagnostyczny)

Wyk/Ćw

mgr Dorota Kwika

 


Lista osób zakwalifikowanych na kurs
„ Wywiad i badanie fizykalne" w
Gdańsku

Lista uporządkowana została zgodnie z liczbą uzyskanych punktów
zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie Organizacji Kształcenia.

 

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Lista uzyskanych pkt.
z oceny

Zakwalifikowanie na kurs tak/nie

1

Joanna

Kożyczkowska

73

tak

2

Lucyna Bernadeta

Rychlicka

72

tak

3

Aleksandra Krystyna

Tokarska

70

tak

4

Samuela

Dudek

69

tak

5

Magdalena

Lewera

68

tak

6

Kamila Katarzyna

Kwiatkowska

68

tak

7

Patrycja Sylwia

Dziadyk

68

tak

8

Ewa Jolanta

Warlikowska

68

tak

9

Małgorzata Krystyna

Kalbarczyk

68

tak

10

Jolanta

Szydłowska

67

tak

11

Aleksandra

Łukaszewicz

67

tak

12

Adrianna

Pędziwiatr

67

tak

13

Ewa

Łasocha

67

tak

14

Daria

Stawrosiejko

67

tak

15

Monika Mirosława

Jarząbek

66

tak

16

Małgorzata Jadwiga

Jakubiszak

66

tak

17

Anna

Kaliszewska

66

tak

18

Katarzyna

Majchrzak

65

tak

19

Sylwia

Borowska

65

tak

20

Krystyna Maria

Dominiak

65

tak

21

Sylwia Żaneta

Włoch

64

tak

22

Joanna Helena

Prokopczuk

63

tak

23

Jakub

Pietrzak

63

tak

24

Lucyna

Nowicka

63

tak

25

Agnieszka

Czerwińska-Osipiak

63

tak

26

Ewelina Maria

Kupniewska

63

tak

27

Iwona Dorota

Szotowska

63

tak

28

Joanna Maria

Winiarska

62

tak

29

Agnieszka Marta

Wałuszko

62

tak

30

Jolanta

Kostrubiec

62

tak

31

Izabela

Drążkowska

62

tak

32

Przemysław

Domagała

62

tak

33

Anna

Stankiewicz

61

tak

34

Katarzyna

Eland

60

tak

35

Ewa

Wróbel

60

tak

36

Monika Helena

Parcej

60

tak

37

Anna Maria

Baranowska

59

tak

38

Hanna

Marciniec

59

tak

39

Karolina

Makowska

57

tak

40

Marzena

Roszkowska

56

tak

 

 

Lista osób zakwalifikowanych na kurs
„ Wywiad i badanie fizykalne" w
Gdańsku

w podziale na II edycje

 

I edycja

Lp.

Imię

Nazwisko

1

Joanna

Kożyczkowska

2

Lucyna Bernadeta

Rychlicka

3

Aleksandra Krystyna

Tokarska

4

Samuela

Dudek

5

Magdalena

Lewera

6

Kamila Katarzyna

Kwiatkowska

7

Patrycja Sylwia

Dziadyk

8

Ewa Jolanta

Warlikowska

9

Małgorzata Krystyna

Kalbarczyk

10

Jolanta

Szydłowska

11

Aleksandra

Łukaszewicz

12

Adrianna

Pędziwiatr

13

Ewa

Łasocha

14

Daria

Stawrosiejko

15

Monika Mirosława

Jarząbek

16

Małgorzata Jadwiga

Jakubiszak

17

Anna

Kaliszewska

18

Katarzyna

Majchrzak

19

Katarzyna

Eland

20

Sylwia Żaneta

Włoch

 

 

II edycja

1.

Joanna Helena

Prokopczuk

2.

Jakub

Pietrzak

3.

Lucyna

Nowicka

4.

Agnieszka

Czerwińska-Osipiak

5.

Ewelina Maria

Kupniewska

6.

Iwona Dorota

Szotowska

7.

Joanna Maria

Winiarska

8.

Agnieszka Marta

Wałuszko

9.

Jolanta

Kostrubiec

10.

Izabela

Drążkowska

11.

Przemysław

Domagała

12.

Anna

Stankiewicz

13.

Ewa

Wróbel

14.

Monika Helena

Parcej

15.

Anna Maria

Baranowska

16.

Hanna

Marciniec

17.

Karolina

Makowska

18.

Marzena

Roszkowska

19.

Sylwia

Borowska

20

Krystyna Maria

Dominiak

 

 

Test kwalifikacyjny dla osób zgłoszonych na kurs Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych realizowany w woj. pomorskim odbędzie się 14.11.2016 (poniedziałek) w Gdańsku o godz. 8.30 w Hotelu Gryf, ul. Jana z Kolna 22/26 (Plac Solidarności) 80-864 Gdańsk.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą dowodów osobistych na potwierdzenie tożsamości. Ponadto prosimy Uczestników o zgłaszanie się do członków komisji w celu dostarczenia ewentualnych brakujących dokumentów oraz dokonania ewentualnych uzupełnień w formularzach zgłoszeniowych.

Warunkiem dopuszczenia do kursu "Wywiad i badanie fizykalne" jest zaliczenie testu wstępnego obejmującego wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka (60 pytań i minimum zaliczające stanowi 60% prawidłowych odpowiedzi).

Wykaz literatury do testu:
- Traczyk W.: Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 2013
- Maciejewski R., Torres K.: Anatomia czynnościowa. Wyd. Czelej, Lublin 2007

 


 

Informacja o zawieszeniu rekrutacji
na kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne w Gdańsku

Z dniem 09.11.2016 zawieszamy rekrutację uczestników na kurs Wywiad i badanie fizykalne w Gdańsku.