Ze względu na gorący okres przedświąteczny rozpoczecie kursu nastąpi po Nowym Roku - I i II edycja. Decyzję o tym czy będzie realizowany I czy II stopień kursu podejmie komisja kwalifikacyjna po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń. O realizacji danego stopnia decydować będzie przeważająca liczba zgłoszeń.

 

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie jeszcze do końca roku.