Duplikaty dokumentów

Studencie, aby otrzymać duplikat dokumentu musisz:

  1. Zgłosić się do Dziekanatu Instytutu z pisemną prośbą o wydanie duplikatu
  2. Uiścić opłatę za wydanie duplikatu przewidzianą na Uczelni.