Dofinansowanie studentów niepełnosprawnych

Państwowa Wyższa Szkoła im prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach otrzymuje z budżetu państwa środki finansowe na zadania związane kształceniem i rehabilitacją studenta niepełnosprawnego. Środki te można przeznaczyć na dofinansowanie następujących kosztów kształcenia (o czym w sposób szczegółowy mówi "Regulamin dofinansowania zadań związanych ze stwarzaniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach"):

  1. dofinansowanie szkoleń, warsztatów, konferencji
  2. dojazdy na Uczelnie
  3. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub też intelektualnej
  4. zakup niezbędnych urządzeń, przedmiotów i sprzętu


Student ubiegający się o wyżej wymienione dofinansowanie powinien posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. Wniosek o przyznanie dofinansowania należy składać w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich w nieprzekraczalnych terminach: 30.III, 30.VI, 30.IX, 30.XII.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z pracownikiem DNiSS, tel. (87) 562 84 30, dzialnauczania[at]pwsz.suwalki.pl