Cennik oraz zasady korzystania z trenażera strzeleckiego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

 

Z dniem 21 listopada 2016r. ustala się cennik oraz zasady korzystania z trenażera strzeleckiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach:

1) grupa maksymalnie 5 - osobowa + instruktor - 90 zł/h,

2) grupy powyżej 5 osób - za zgodą instruktora - 16 zł od osoby/h,

3) w przypadku zawartych porozumień o współpracy lub grup zorganizowanych powyżej 5 osób cena ustalana jest indywidualnie, przy czym nie może być niższa niż 60 zł/h W przypadku grupy do 5 osób i 10 zł od osoby/h w przypadku grupy powyżej 5 osób,

4) studenci PWSZ w Suwałkach - poza godzinami dydaktycznymi za zgodą instruktora - 50% zniżki,

5) pracownicy PWSZ w Suwałkach - w przypadku braku obciążenia trenażera i za zgodą instruktora - bezpłatnie,

6) na wysokość opłat nie ma wpływu używanie własnej broni - za zgodą instruktora - przez korzystającego z trenażera.

 

na podstawie decyzji nr 20/2016 Kanclerz PWSZ w Suwałkach, dr Agaty Wądołowskiej