Pracownia dydaktyczno-sportowa

1) Siłownia:

 • wejście jednorazowe (czas 2 godz.) – 9zł****
 • karnet dwutygodniowy imienny – 45zł
 • karnet miesięczny imienny – 75zł
 • karnet trzymiesięczny imienny – 190zł
   

2) Sauna i jacuzzi:

 • wynajem sauny (czas 60min) – 60zł
 • wynajem jacuzzi (czas 60min) – 40zł
 • wynajem sauny i jacuzzi z zastrzeżeniem wyłączności pobytu (60min) – 100zł


3) Sala do aerobiku:

 • wynajem sali do aerobiku – 50zł/h

 
4) Złoty karnet imienny – 250 zł

 1. studenci, pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia(na okres min. pół roku) PWSZ w Suwałkach i AZS w Suwałkach otrzymują 50% zniżki;
 2. studenci innych uczelni, uczniowie szkół ponad gimnazjalnych oraz nauczyciele – 10% zniżki po okazaniu legitymacji studenckiej, szkolnej lub służbowej;
 3. firmy i instytucje (min. 5 osób) – 10% zniżki;
 4. PWSZ w Suwałkach może udzielić rabatu handlowego na korzystanie z pracowni dydaktyczno – sportowej Uczelni ( wyłączając solarium) w wysokości 15 % innym osobom niż wymienione w pkt. 1, 2,3 po spełnieniu określonych warunków. Decyzje o udzielaniu rabatu podejmuje każdorazowa Kanclerz PWSZ w Suwałkach


**** ceny brutto