Zajęcia w ramach kursu Wywiad i badanie fizykalne będą odbywały się

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju ARION Szpitale sp. z o.o.
ul. Dr Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj

 

 


 

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

Kurs „ Wywiad i badanie fizykalne "

Biłgoraj

Lp.

Imię

Nazwisko

Liczba uzyskanych pkt. z oceny

Zaliczenie testu

tak/nie

Zakwalifikowanie do udziału w  kursie

1.

Magdalena Renata

Banach

75

Tak

Tak

2.

Teresa

Stręciwilk

75

Tak

Tak

3.

Renata Lucyna

Albingier

74

Tak

Tak

4.

Anna

Żółw

74

Tak

Tak

5.

Zofia Ewa

Paszko

73

Tak

Tak

6.

Alina

Obszańska

71

Tak

Tak

7.

Jolanta Anna

Cap

69

Tak

Tak

8.

Maria

Fus

69

Tak

Tak

9.

Barbara

Szabat

69

Tak

Tak

10.

Anna

Dudko

68

Tak

Tak

11.

Maria Dorota

Różańska

68

Tak

Tak

12.

Wiesława

Rymarz

68

Tak

Tak

13.

Agata

Seremak

67

Tak

Tak

14.

Danuta

Skubis-Ciosmak

67

Tak

Tak

15.

Elżbieta

Buryło

66

Tak

Tak

16.

Małgorzata Elżbieta

Działo

65

Tak

Tak

17.

Małgorzata

Grabias

65

Tak

Tak

18.

Krystyna Halina

Mazurek

65

Tak

Tak

19.

Małgorzata

Zwolak

65

Tak

Tak

20.

Małgorzata

Małysza

64

Tak

Tak

 

 

 

Lista rezerwowa uczestników zakwalifikowanych do udziału w kursie.

1.

Krystyna

Czerwonka

64

Tak

 

2.

Grażyna

Maciocha

64

Tak

 

3.

Halina Grażyna

Mróz

63

Tak

 

4.

Anna

Nowakowska

63

Tak

 

5.

Edyta Justyna

Surzyńska

62

Tak

 

6.

Dorota Bożena

Maciocha

60

Tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ  TEORETYCZNYCH - KURSU SPECJALISTYCZNEGO;

W dziedzinie: Wywiad i badanie fizykalne     Termin szkolenia: od 22.02.2017

 

Data

Godziny

od -do

 

Liczba

godzin

Blok

Moduł

Temat wykładu

Forma zajęć:

Wykład/ ćwicz

Nazwisko i imię wykładowcy

22.02.2017

  800-1500

 

10

M-I

Badanie podmiotowe osoby dorosłej

Wykład

mgr Dorota Kwika

M-II

Badanie podmiotowe osoby dorosłej

 

01.03.2017

800-1615

 

7,5

M-II

Układ sercowo-naczyniowy 

Wykład/ ćwicz

dr Magdalena Bielacz

 

Badanie układu nerwowego

 

3,5

Badanie układu mięśniowo-szkieletowego

mgr Dorota Kwika

04.03.2017

 800-1500

 

10

M-II

Badanie węzłów chłonnych

Wykład/ ćwicz

dr Magdalena Bielacz

 

Badanie głowy i szyi

05.03.2017

 800-1500

 

10

M-II

Piersi i doły pachowe

Wykład/ ćwicz

dr Magdalena Bielacz

 

Układ oddechowy

18.03.2017

  800-1700

 

12

M-II

Ocena objawów ogólnoustrojowych

Wykład/ ćwicz

mgr Dorota Kwika

 

Badanie skóry i jej wytworów/przydatków

 

Badanie brzucha

25.03.2017

  800-1700

 

12

M-II

Badanie odbytu

Wykład/ ćwicz

mgr Dorota Kwika

 

Badanie żeńskich narządów płciowych

 

Badanie męskich narządów płciowych

 

26.03.2017

 800-1500

 

10

M-III

Ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego (moduł diagnostyczny)

Wykład/ ćwicz

mgr Dorota Kwika