W roku akademickim 2016/2017 Samorząd Studencki PWSZ w Suwałkach liczy 15 członków Zgromadzenia Ogólnego Samorządu Studenckiego. Na czele Samorządu Studentów stoi Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego - Żaneta Kalinowska (studentka III-go roku Pielęgniarstwa )- reprezentuje ona wszystkich studentów PWSZ oraz kreuje i prowadzi politykę całego Samorządu, reprezentując go również przed podmiotami spoza Uczelni. Prace Przewodniczącej wspierają Wiceprzewodniczący –Przemysław Słabiński (student I-go roku II- go stopnia Bezpieczeństwa Wewnętrznego ), a także Sekretarz – Monika Jankowska (studentka III-go roku Pedagogiki). Opiekę nad Zgromadzeniem sprawuje dr Edyta Kimera Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki oraz opiekun spośród wykładowców akademickich dr Agata Wądołowska.

 

Samorząd Studencki jest gronem studentów wybranych spośród całej "braci" aby reprezentować interesy wszystkich studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Poprzez swoje organy prowadzimy szeroką działalność w zakresie spraw studenckich, opiniowaniu projektów decyzji organów Uczelni w sprawach dotyczących studentów, decydowaniu w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych na cele studenckie, uczestniczymy w pracach organów kolegialnych Uczelni, a także prowadzimy działalność skupioną przede wszystkim na organizowaniu życia studenckiego, dbaniu o rozwój kultury i turystyki wśród studentów oraz wspieraniu studenckiego ruchu naukowego


Zapraszamy wszystkich studentów PWSZ w Suwałkach do współpracy.

Komunikat nr 1